Basisopties 2A campus Zuid

Talent

Kansen en uitdaging

Passie

Innoveren

Talentenmodule 2B campus Zuid

Basistechnieken elektriciteit in de basisoptie

2A STEM-technieken en in de talentenmodule
2B STEM-technieken

Basisoptie 2A Economie & organisatie